Integratieve kindertherapie

over de kleine monarch, Kinder therapie in KatwijkIntegratieve kindertherapie is een kortdurende en laagdrempelige therapie, die uitgaat van de uniekheid en de kracht van het kind. In de therapie worden meerdere stromingen binnen de psychotherapie gecombineerd, wat de therapie breed inzetbaar maakt. Het unieke kind staat daarbij centraal en de therapie wordt volledig op het kind afgestemd. Spelen is een prachtige manier om de therapie te laten plaatsvinden. In het spel worden veel onuitgesproken dingen zichtbaar bij kinderen en zijn er veel krachtige veranderingen te bereiken.  De therapie is oplossingsgericht en richt zich op zowel de symptomen als de oorzaak. De therapie gaat uit van de kwaliteiten van het kind en van wat het kind nodig heeft en vindt plaats door middel van gesprekken, verhalen en spel.

De oudergesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de kindertherapie. Ook bij de oudergesprekken wordt er uitgegaan van het uniek zijn en de kracht van de ouders. Gekeken wordt naar de kwaliteiten van de ouders en wat deze ouders nodig hebben om hun kind optimaal te kunnen ondersteunen. Vaak merk je dat de verbinding tussen de ouders en het kind verdiept en verbetert door de therapie. Soms is het wenselijk voor 1 of beide ouders om voor extra sessies te komen, dit is ook een mogelijkheid.

Een ander onderdeel van de integratieve kindertherapie is, dat ook school erbij betrokken kan worden indien dit nodig is. Er kan een observatie gedaan worden met aansluitend een gesprek met de leerkracht.

 

Groeien is niet groter worden maar je bewust worden van je grootsheid.

Simone van Arkel