Praktisch

De praktijkruimte bevindt zich op de zolder van het woonhuis en er is geen wachtruimte. Dit betekent dat u uw kind brengt op de afgesproken tijd en na een uur weer komt ophalen.

We starten de behandeling met een intake gesprek met de ouders/verzorgers, waar uw kind niet bij is. Daarna volgen 5 sessies met uw kind en dan weer een oudergesprek. Om de 5 sessies is er een oudergesprek, tenzij de behoefte anders ligt.

Het gemiddeld aantal sessies wat nodig is ligt tussen de 5 en 15 sessies. De therapie is snel effectief en kortdurend. In een enkel geval kunnen er meer dan 15 sessies nodig zijn.

Afzeggen van een afspraak graag zo lang mogelijk van te voren. Als dit korter is dan 24 uur voor de afspraak, dan ben ik genoodzaakt de sessie toch in rekening te brengen.

De cliënt is het kind. De kindertherapeut wordt betaald door de ouders en of verzorgers, werkt echter in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.

Alle kindertherapeuten, aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Meldcode van de kindertherapeut.

De Kleine Monarch is aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl/clientfolder) en staat ingeschreven onder nummer 11568. Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl ). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103214R  en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).

 

Licentienummer Vereniging Integraal Therapeuten (VIT):  429.13.A
Licentienummer Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): 103214R
Registratienummer Kamer van Koophandel (KvK):  54180635
AGB code Zorgverlener:  90048063